گمرک

وظايف "گمرک" چيست؟


اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا و تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران از وظايف و اختيارات گمرك جمهوري اسلامي ايران است
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است
گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد
همچنين تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد
لازم به ذکر است که گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است
اين گزارش مي افزايد:اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا و تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران از وظايف و اختيارات گمرك جمهوري اسلامي ايران است
همچنين انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي و كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشورهمچنين اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران و اعمال مقررات گمركي درباره معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها در بخش‌هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه‌هاي آزاد، بسته‌ها و پيك‌هاي سياسي و پست بين‌الملل از ديگر وظايف گمرک است
اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روش‌هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت‌هاي گمركي و جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا و بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي در جهت رفع آنها همچنين اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرح‌ها، لوايح، تصويب‌نامه‌هاي مرتبط با امورگمركي و اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمركي نيز از وظايف اين سازمان است
اين گزارش مي افزايد: آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان، بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي و رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه و گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمان‌هاي بين‌المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه و رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه ورعايت مفاد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني ،همچنين استفاده از فناوري‌هاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي بر عهده اين سازمان است
از ديگر وظايف اين سازمان مي توان به تسهيل فرايندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري و تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا وانجام ساير وظايف گمركي به موجب قانون امورگمركي و يا ساير قوانين و مقررات ميتوان اشاره کرد

 

--------------------------------------------------------------------------------------

حقوق گمركي چيست ؟ حقوق گمركي وجهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت ميشود

--------------------------------------------------------------------------------------

سود بازرگاني چيست ؟ سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيئت وزيران برقرار ميگيرد

--------------------------------------------------------------------------------------

هزينه گمركي چيست ؟ هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن باتصويب هيئت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري و خدمات فوق العاده تعيين ميشود

--------------------------------------------------------------------------------------

عوارض گمركي چيست ؟ عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار ميشود

--------------------------------------------------------------------------------------

تعرفه يعني چه ؟ تعرفه عبارتست از شرح يك كالا يا محصول تحت يك كد (شماره)‌معين كه زبان مشترك كليه كشورهاي عضو سازمان جهاني گمرك در امورواردات ،‌صادرات، بيمه، حمل ونقل و .. مي باشد

--------------------------------------------------------------------------------------
براي تعيين تعرفه كالا به كدام واحد گمرك مراجعه شود؟
اشخاصي كه مي خواهند كالا به كشور وارد نمايند جهت تعيين تعرفه كالاي مورد سفارش به دفتر تعيين تعرفه گمرك ايران مراجعه و فرم ذيل را تكميل و ارائه مي نماين
--------------------------------------------------------------------------------------

 

شرکت حمل و نقل بین المللی فراهوش ودانش از زمان آغاز به کار تا کنون در این بخش زیر همواره با استراتژی قیمت گذاری رقابتی  پا نهاد است

واردات از چین- واردات کالای با کیفیت- صادرات سنگ- واردات لوازم منزل - صادرات خاویار- صادرات زعفران -کره تایوان

ترخیص مناسب-حواله یوان- مشاوره آنلاین صرافی-حواله ارز- لوازم کامپیوتر- قیمت ارزن مکاتبات تجاریای - حمل و نقل -

برای پیگیری بیشتر با ما تماس بگیرید

گالری تصاویر

logo-samandehi

با ما تماس بگیرید