صادرات خاویار

 

خاویار

  • انواع خاویار

سه نوع خاویار در کل وجود دارد
فیل ماهی که خاویار بلوگا از آن گرفته می شود رنگ مشکی دارد و خاویار آسترا که خاویار طلایی می باشد. سورگا هم یک نوع خاویار است که از نوعی ماهی اوزون برون گرفته می شود. اینها سه نوع خاویاری هستند که توسط شیلات ایران به دنیا عرضه می شود. خاویار غنی از انواع ویتامین ها و پروتئین هاست. برخی از بیماران سرطانی هستند که نمی توانند غذا بخورند طعم خاویار در صورت مصرف صحیح بسیار مطبوع است.خاویار با نان تست و کره و لیمو مصرف کنیسال ن


با توجه به محدودیت عرضه خواویار در حال حاضر فقط خاویار بلوگا درجه یک و همچنین خاویار استرا درجه یک بصورت 50 گرمی موجود میباشد و در صورت نیاز با تماس با ما در محل با ساک و یخ مخصوص تحویل میگردد

 

 

روش مصرف خاویار

خاویار خود به تنهایی اشرافی‌ترین صبحانه جهان محسوب می‌گردد. بسیاری آن را به شکل خام و یا همراه با زرده تخم مرغ یا خرده پیاز میل می‌کنند و گروهی نیز به اندازه نوک قاشقی از آن را همراه با سبزیجات معطر یا قطعهکوچکی از نان و کره می‌خورند. بعضی علاقمندان خاویار، آن را سرد و با یک قاشق کوچک و بدون نان میل می‌کنند. برخی بوی تند ماهی مانند آن و طعم شورش را بسیار دوست می‌دارند هرچند طعم و بوی خاویار ممکن است برای بسیاری اصلاً خوشایند نباشد

 

ماهی و خــاویــار بـلـوگًـا فیل ماهی

 

 

فیل ماهی از نظر فیزیکی بزرگًترین گًونه استروژن و تنها ماهی گًوشت خوار از گًروه خود می باشد بـقدری این گًونه کــمـیـاب است که تـعداد صـید آن در سال به زحمت به هزار عدد می رسد مـاهی بـلـوگًـا خیلی قوی ، بــزرگ پر ابـهت و هـمـیشه وحشی است سر سـخـتانه و بی قـرار گًـلـه هـای طـعـمه را تـعـقـیب می کـند می تواند تا بـیش از چـهـار متر قـد کشیده و به وزن یـک تـن هم بـرسـد وزن اندازه های معمول آن بین چهل تا سیصد کیلو گًرم است که تا پـانـزده درصـد وزن ماهی را خــاویــار تـشـکـیـل می دهـد

خاویار بلوگًـا در طـیـف هـای مـخـتـلـف خـاکـسـتـری بـسـیـار خـواسـتـنـی اسـت بـه دلــیـل درشــتـی دانــه و لــطـافـت پــوسـت ، هـر چـه رنـگٍ روشـن تـری داشـتـه بـاشـد خـواهـان بـیـشـتـری دارد

 

 

ماهی و خــاویــار آسـتـرا تاس ماهی

 

 

 

تاس ماهی گًـونـه مـتـوسـط خـانـواده و بـسـیـار پـراشـتـهـاسـت کــاوشــگًـرانـه تـه دریــا را بـا شـاخــک هـای حـسـاس زیــر پــوزه در پـی غــذا جـسـتـجـو می کــنـد او در اعـمـاق آب از گًـیـاهـان دریـایـی تـا انـواع مـوجـودات ریـز دریــایـی را می بـلـعـد تـا دو مـتـر قـد کـشـیـده و می تــوانـد بـه وزن دویـسـت کیلـو گًـرم بـرسـد
قـد مـتـوسـط آن یـک مـتـر و وزن آن مـعـمـولاً بـیـسـت تا هـشـتـاد کیلو گًرم استخــاویــار آسـتـرا با طـیف رنـگًی خـاکـستری تـیـره تـا طـلایی روشـن بـسـیـار بـدیـع اسـت این تـنـها گًـونـه با طـعـم خـاص فـنـدقـی است کـه بـه هـمـیـن لـحـاظ بسیار مـتـفـاوت و کـمـیـاب اسـت

 

 

ماهی و خــاویــار سـوروگًـا اوزون برون

 

 

یـن گًـونـه بــا قــد کـشــیـده ، جــثـه بــاریـکی دارد و عـلامـت مـشـخـصـه آن پــوزه بـسـیــار بــلـنـدی اسـت کـه بـه ســمـت بـالا خـمـیـده اسـت در ایـن مـاهـی فـلـس هـای اسـتـخـوانـی شـبـیـه لــوزی مـشـخـص تـر هـسـتـنـد حـداکـثـر طـول مـاهـی یـک و نـیـم متر و بـیـشـتـزیـن وزن آن بـه بـیـسـت و پـنـج کـیـلـو گًـرم می رسـدخــاویــار سـوروگًـا خـاکـسـتـری تـیـره بـا دانـه بـنـدی ریـز و بـه خـاطـر طـعم خـاص آن بـسـیـار مـحـبـوب می بـاشـد

 

 

آیـا مـیـدانـیـد

بــرخـی اعـتـقـاد بـه تــاثـیـر خــاویــار بـر سـلامـتـی و قـوای فـیـزیـکی دارنـد چون بـدون تــردید ارزش هـای غـذایی خــاویــار والاسـت

آیـا مـیـدانـیـد

نه تـنـهـا اثـرات شـگـفـت انـگـیـزی در درمـان بـیـمـاری هـا دارد بـلـکـه بـرخـلاف داروهـای شـیـمـیـایی هـیـچ اثـر جـانـبـی نـیـز نـدارد ؟

آیـا مـیـدانـیـد

در اغـلـب بـیـمـارسـتـان هـای اروپـا بـعـد از عـمـل هـای جـراحـی خــاویــار ایــران تـجـویـز می شـود تـا بـیـمـاران هـر چـه سـریـعـتـر قـوای جـسـمـی خـود را بـازیـابـنـد

 

شرکت حمل و نقل بین المللی فراهوش ودانش از زمان آغاز به کار تا کنون در این بخش زیر همواره با استراتژی قیمت گذاری رقابتی  پا نهاد است

واردات از چین- واردات کالای با کیفیت- صادرات سنگ- واردات لوازم منزل - صادرات خاویار- صادرات زعفران -کره تایوان

ترخیص مناسب-حواله یوان- مشاوره آنلاین صرافی-حواله ارز- لوازم کامپیوتر- قیمت ارزن مکاتبات تجاریای - حمل و نقل -

برای پیگیری بیشتر با ما تماس بگیرید

گالری تصاویر

logo-samandehi

با ما تماس بگیرید